A+ A A-

Dworzec PKP w Lublinie, fot. Marcin Wróbel

Jako pierwsi publikujemy szczegółowe plany modernizacji linii kolejowej Warszawa - Lublin. Modernizacja linii nr 7 Warszawa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Lublin jest wpisana do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gotowe jest już studium wykonalności inwestycji. Choć w cywilizowanych krajach to najlepszy moment dla rozpoczęcia konsultacji społecznych nic takiego się nie dzieje. Dlatego poprosiliśmy PKP PLK o przekazanie nam materiału.

Udostępniamy go w naszym serwisie, który służy właśnie temu, aby zapoznawać społeczeństwo z projektami inwestycji transportowych i pomagać mu zabierać głos wtedy, gdy jest czas na doskonalenie planowanych rozwiązań. Zachęcamy do śledzenia serwisu, w tym poprzez bezpłatną subskrypcję powiadomień o pojawiających się komunikatach z wybranego zakresu tematycznego i geograficznego.

Całość dokumentacji znajduje się tutaj>>>. Rysunki stacji i szlaków (sytuacje) znajdują się w katalogu Tom IX-03 Nawierzchnia.

Przejrzeliśmy je na razie dla odcinka Warszawa - Dęblin. Najważniejsze zmiany jakie widzimy w stosunku do stanu istniejącego to:

 • Nowy przystanek W-wa Wiatraczna.
 • Przystanek W-wa Gocławek - przesunięcie do ul. Marsa ze schodami na wiadukt, dodatkowo na wys. ul. Korkowej przejście podziemne dla pieszych:

PO Gocawek

 • Nieznaczne przedłużenie układu czterotorowego do stacji W-wa Wawer, dalej 2 tory z ruchem dalekobieżnym przez Otwock (prędkość maksymalna na odcinku Warszawa - Otwock 120 km/h, dalej 160 km/h).
 • Stacja Falenica - likwidacja istniejącego obecnie przejścia podziemnego przy dworcu i budowa nowego w pobliżu obecnego przejazdu, który zostanie zlikwidowany (w zamian będzie wiadukt drogowy ale znacznie dalej). Jest to o tyle niekorzystne, że nowe przejście jest dużo dalej od budynku dworca.

Falenica plan

 • Wszystkie przedwojenne zadaszenia na odcinku Warszawa - Otwock prawdopodobnie zostają, w każdym razie nie mają konfliktów z nowym układem torów.
 • Na odcinku Warszawa - Otwock brak skrzyżowań w poziomie szyn, chociaż spora część nowych wiaduktów opisana jest jako inwestycja samorządów.
 • Odcinek Otwock - Pilawa - rozbudowa do dwóch torów.
 • Stacja Celestynów - dobre rozwiązanie stacji: tor dodatkowy jest pomiędzy torem 1 i 2, dzięki czemu choć jest tylko jeden służy obu kierunkom (odstawienie pociągu do wyprzedzenia nie koliduje z ruchem na drugim torze). Mankamentem jest to, że odległość między rozjazdami jest taka, że może to służyć tylko pociągom pasażerskim (towarowe mają inny tor, ale tylko po stronie parzystej), chociaż było miejsce dla wydłużenia tego toru:

Celestynow plan

 • Usankcjonowanie likwidacji przystanku Kołbiel w pierwotnej lokalizacji przy wiadukcie drogi nr 50 i jego zlokalizowanie tam, gdzie się obecnie znajduje, ale ze zmianą nazwy na Chrosna. Za to obecny przystanek Chrosna położony ok. kilometra dalej zostanie zlikwidowany.
 • Zamiana stacji Zabieżki na przystanek osobowy. Długość szlaku (bez możliwości zmiany toru) wydłuża się na odcinek między Celestynowem i Pilawą - ok. 15 km.
 • Zamiana stacji Garwolin na posterunek odgałęźny, uniemożliwienie wyprzedzania pociągów, a zmiana toru możliwa tylko w jednym kierunku (zachowane zostały natomiast tory dodatkowe do załadunków).
 • Likwidacja stacji Ruda Talubska i budowa przystanku osobowego (brak możliwości wyprzedzania lub zmiany toru) przy obecnym przejeździe drogi nr 1325, który zostanie zlikwidowany, a w jego miejscu powstanie przejście podziemne dla pieszych z wejściem na peron.
 • Zamiana stacji Łaskarzew Tow. na posterunek odgałęźny, w związku z czym nastąpi utrata możliwości wyprzedzania pociągów towarowych (która jest obecnie dla obu kierunków), zachowana będzie jedynie możliwość dowolnej zmiany toru oraz odstawienia pociągu towarowego na tor dodatkowy do załadunku.
 • W związku z powyższymi zmianami odcinek bez zmiany toru (z wyjątkiem jednego kierunku) zwiększy się do odcinka Pilawa - Łaskarzew o długości aż ok. 20 km, a odcinek bez możliwości wyprzedzania pociągów wydłuży się do odcinka Pilawa - Sobolew o długości prawie 27 km.
 • Przystanek Wola Rawska - zmiana lokalizacji.
 • Stacja Sobolew - wprowadzenie funkcjonalnego układu z 4 krawędziami peronowymi, umożliwiającego wyprzedzania pociągów zarówno towarowych jak i osobowych bez konfliktów z ruchem na drugim torze:

Sobolew plan

 • Przesunięcie przystanku Wygoda z km 86,2 w km 84,7 i zmiana nazwy na Grabniak (przystanek będzie przy większych miejscowościach niż obecnie).
 • Stacja Życzyn - tory dodatkowe znajdą się tylko po jednej stronie (obecnie są po obu), co oznacza, że odstawianie do wyprzedzania pociągu jadącego w kierunku Pilawy będzie powodowało kolizje z ruchem na drugim torze.

Zyczyn plan

 • Układ torowy stacji Pilawa i Dęblin nie zmieni się znacząco. W Pilawie stację przetnie estakada wiaduktu drogowego.
 • Wszystkie dojścia na perony bezkolizyjne - najczęściej dzięki przejściom podziemnym dla pieszych.

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.