A+ A A-

Publikujemy plany modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Kraków Rudzice (średnica kolejowa Krakowa) wraz z budową dodatkowych torów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

9 lipca wydana została decyzja środowiskowa dla modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Kraków Rudzice wraz z budową dodatkowych torów dla SKA. Postępowanie środowiskowe było dobrą okazją do przeprowadzenia konsultacji społecznych, jednak PKP Polskie Linie Kolejowe takich nie zorganizowały. Zapewne projekty konsultuje się lepiej, kiedy wszystkie istotne decyzje są już podjęte.

CZT w serwisie Transport pod Kontrolą udostępniło na tym etapie pełną dokumentację środowiskową oraz studium wykonalności inwestycji. Niestety bez załączników graficznych, które dotarły do nas z opóźnieniem. Obecnie można już zapoznać się z kompletną informacją.

Układ torowy

Decyzja środowiskowa nakazuje wykonanie inwestycji wg wariantu 1, przewidującego uzyskanie prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych, z wyjątkiem odcinka Kraków Główny - Kraków Płaszów, gdzie  prędkość będzie ograniczona do 100 km/h (w odrzuconym wariacie 2 było to 80 km/h).

Na odcinku od stacji Kraków Mydlniki, gdzie włącza się linia z Balic, do stacji Kraków Płaszów linia będzie czterotorowa. Tory dla pociągów aglomeracyjnych będą na zewnątrz torów dalekobieżnych.

Dalej do stacji Kraków Bieżanów będą 3 tory. Dodatkowy tor będzie służył dla ruchu aglomeracyjnego w kierunku Tarnowa. Na rysunkach szczegółowych widać ponadto rezerwę pod dodatkowy tor aglomercyjny w stronę przeciwną, ale na odcinku Rudzice - Gaj. Uwzględniono łącznicę Kraków Krzemionki - Kraków Zabłocie, dla której wydano niedawno pozwolenie na budowę.

Pewnym minusem powyższego układu jest nietrafianie w siebie odpowiednich torów linii po obu stronach stacji Kraków Główny - jest przesunięcie o jeden tor, co będzie powodowało, że znakomita większość pociągów na stacji będzie musiała zmienić tor. Gorzej, że linia z Kozłowa nadal będzie włączała się kolizyjnie, choć można było wprowadzić ją tunelem pod torami do jazdy w kierunku na zachód, aby umożliwić bezkolizyjne wpięcie w oba tory dalekobieżne (a może i podmiejskie) średnicy. Na dziś, kiedy korzystają z niej głównie pociągi EIP oraz PR, kończące na stacji Kraków Główny, nie jest to moblemem, gdyż korzystają z peronu 5 na zewnątrz pozostałego układu, bez kolizji z innymi relacjami. Problem może  powstać w przyszłości, po uruchomieniu pociągów SKA, planowanych w relacji przelotowej Sędziszów - Skawina oraz ewentualnym wydłużeniu relacji pociągów EIP do Zakopanego w wyniku realizacji linii Podłęże - Piekiełko.  

Odcinek Kraków Główny - Kraków Płaszów

Inwestycja najbardziej zmieni miasto na odcinku 4 km pomiędzy dwiema najważniejszymi krakowskimi stacjami (odcinek nr 2 w studium wykonalności). Postaramy się to po krótce przedstawić. Jadąc od Krakowa Głównego pierwszym obiektem inżynieryjnym jest wiadukt nad ul. Lubicz. On akurat na szczęście specjalnie się nie zmieni, gdyż jest zabytkowy. Konstrukcja kamiennych filarów zostanie wzmocniona, a wszelkie artystyczne detale zachowane.

Ale już następny wiadukt - nad ul. Kopernika, zostanie rozebrany i zastąpiony nowym. Bezpośrednio za nim, na odcinku pomiędzy ulicami Kopernika i Grzegórzecką (Dietla) istniejący nasyp zostanie zlikwidowany i zastąpiony estakadą kolejową. Poszerzenie linii do 4 torów będzie możliwe tylko poprzez ograniczenie strat w szerokości przekroju jakie powodują skarpy nasypu. Pod estakadą na poziomie ulicy powstaną parkingi.

Wiadukt kolejowy nad ul.  Grzegórzecką (Dietla) pozostanie, znowu ze względu na ochronę konserwatorską. Zostanie on jednak poszerzony o 2 tory, od strony wschodniej. Nowa połówka wiaduktu ma wiernie naśladować istniejącą część.

Cały wschodni bok wiaduktu zostanie rozebrany i odtworzony 10 m dalej. Widać to na przekroju poprzecznym, gdzie czerwoną linią zaznaczono obrys dotychczasowej bocznej ścany, przeznaczonej do likwidacji. 

Bezpośrednio za wiaduktem, na długości targowiska, ma powstać nowy przystanek Kraków - Grzegórzki. Będzie on zlokalizowany na kolejnej estakadzie. Pod nią na dwóch kondygnacjach powstaną parkingi. Perony zlokalizowane będą na zewnątrz linii - po obu stronach. Wejścia na nie będą możliwe dzięki schodom, windom i pochylnią. Istnieje kilka wariantów przekrycia peronów.

Most na Wiśle

Kolejnym ważnym obiektem na linii jest most na Wiśle. Istniejący zostanie zachowany, a dla nowych torów zostaną zbudowane nowe mosty po obu stronach dotychczasowej konstrukcji. Widać to na przekroju.

W studium wykonalności przedstawiono 3 warianty mostu. W pierwszym nowe mosty będą powtarzały istniejącą konstrukcję.                                       

W dwóch pozostałych wariantach mosty pod nowe tory w stosunku do istniejącego będą różniły się brakiem środkowego filara. Środkowe przęsło w nowych mostach będzie zatem miało dwukrotnie dłuższą długość niż pozostałe przęsła nowych i dotychczasowego mostu. W wariancie 2 przęsło to ma postać kratownicy o pasach równoległych, a w wariancie 3 łuku z dolnym pasem podczepionym na linach.

Za Wisłą

Całkowicie zmienić ma się przystanek Kraków Zabłocie. Za istniejącymi peronami na estakadach mają zostać wybudowane nowe tory. Perony będą obsługiwały zarówno tory aglomeracyjne jak i dalekobieżne. Całość ma zostać obudowana śicanami i przekryciem (w kilku wariantach).  

Bezpośrednio za przystankiem od linii odchodzić będzie łącznica Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki. Tory tej łącznicy będą włączone do linii jako trzecia, najbardziej zewnętrzna para torów, z rozjazdami łączącymi je z torami aglomeracyjnymi. Następnie wjadą na estakadę w kierunku przystanku Kraków Krzemionki. 

Całość dokumentacji udostępniamy tutaj>>>. Zachęcamy do śledzenia serwisu naszego, w tym poprzez bezpłatną subskrypcję powiadomień o pojawiających się komunikatach z wybranego zakresu tematycznego i geograficznego.

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.