A+ A A-

W Krakowie zapowiada się imponująca inwestycja drogowa z 5 tunelami o łącznej długości niemal 3,2 km. Do 9 października można składać uwagi do decyzji środowiskowej.

W wariancie I (wybranym do realizacji) zaplanowano następujące tunele:

  • TS 02 w km 2+100 – na przekroczeniu zabytkowej baterii B-3 i ul. Jurajskiej o długości ok. 1000 m, pozwalający przejść dołem pod wzgórzem Syberia i ul. Jurajską. Zaprojektowano tunel o długości 1000 m. Konstrukcja tunelu wykonana będzie z belek sprężonych. Tunel wykonany zostanie częściowo metodą odkrywkową, a częściowo metodą górniczą. Metodą górniczą wykonany zostanie początkowy odcinek tunelu przechodzący pod wzgórzem Syberia.
  • TS 04 w km 3+816 – pod ul. Staropolską, Krakowskie Przedmieście, Do Cegielni oraz potokiem Prądnik Biały (Białucha) o długości 815 m. Metodą odkrywkową wykonany zostanie jedynie początkowy i końcowy odcinek o łącznej długości około 200 m. Pozostała część będzie wykonywana metodą górniczą m.in. z powodu przekraczania Białuchy.
  • TS 09 w km 7+254 – pod DK 7 o długości ok. 300 m, pozwalający przejść dołem pod drogą krajową nr 7. Stanowi on element węzła z DK 7. Tunel wykonany zostanie metodą odkrywkową.
  • TS 14 w km 9+495 – pod drogami gminnymi do Bosutowa i Dziekanowic o długości ok. 840 m, pozwalający przejść dołem pod wzgórzem oraz pod drogami gminnymi do Bosutowa i Dziekanowic. Tunel wykonany zostanie na początkowym odcinku o długości 500 m metodą górniczą, a na dalszym metodą odkrywkową.
  • TS 15 w km 10+547 –  pod drogą powiatową DP 2156K o długości ok. 230 m – pozwalający przejść dołem pod drogą powiatową 2156K. Stanowi on element węzła Batowice. Tunel wykonany zostanie metodą odkrywkową.

Do dnia 9 października można składać uwagi i wnioski w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. CZT nie dopatrzyło się większych nieprawidłowości. Z dokumentacją i projektem naszych uwag można zapoznać się pod bezpośrednim linkiem>>>. Zachęcamy też do subskrybowania powiadomień o nowych wydarzeniach dla inwestycji z wybranego zakresu.

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.