A+ A A-

Fragment 1 wariantu propozycji przebudowy ulicy Miodowej w Warszawie

Taki z grubsza dylemat postawił Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przed uczestnikami konsultacji społecznych w sprawie przebudowy ul. Miodowej. CZT opowiada się za pozostawieniem pasów rowerowych (wariant 1) z wykorzystaniem części rozwiązań z wariantu 2.

Jeszcze tylko do 16 września możesz przyczynić sie do uratowania pasów dla rowerów. Do tego czasu trwają konsultacje społeczne związane z tą ważną inwestycją. O możliwych do realizacji wariantach przedstawionych przez magistrat pisaliśmy tutaj>>>.

W załączniku do obecnego artykułu przedstawiamy nasze uwagi które mogą posłużyć jako wzór przy tworzeniu własnego stanowiska. Opowiadamy się w nich za pozostawieniem pasów dla rowerów. Uważamy, że ewentualna ich likwidacja byłaby niekorzystna dla bezpieczeństwa rowerzystów jak i warunków ruchu rowerowego (poczucia bezpieczeństwa). 

Rozumiemy intencję wariantu 2 - takiego uspokojenia ruchu, aby samochody poruszały się z prędkością rowerzystów, co zapewni im bezpieczeństwo. Uważamy jednak, że zdecydowanie się to nie sprawdzi, nawet przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań - wyniesionych przejść dla pieszych. Będzie to skłaniało mniej pewnych siebie rowerzystów do jeżdżenia po chodnikach - co obserwujemy na ulicach Nowy Świat i Krakowskie przedmieście, gdzie również funkcjonuje taki sam model - braku wydzielonej infrastruktury dla rowerzystów.

Staramy się także zachęcić urzędników do wprowadzenia części dobrych rozwiązań z wariantu 2 przy realizacji wariantu 1. Mowa m.in. o wyniesieniu powierzchni skrzyżowań czy dodatkowym przejściu dla pieszych. Wnioskujemy także o zachowanie ciągłości chodników na przejściach (wyniesionych do poziomu chodnika) przez wszystkie wloty ulic podporządkowanych (z wyjątkiej skrzyżowań z sygnalizacją).

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.