A+ A A-

Fragment widoku mostu na Bugu - przęseł ma być pięć

Do 4 kwietnia można składać uwagi w 3 postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę dla modernizacji linii kolejowej nr 6 Warszawa - Białystok na odcinku Sadowne - Małkinia. Obejmują one także nowy most na Bugu pod Małkinią.

 

Obiekty inżynieryjne

Obecny most na Bugu przed Małkinią jest jednotorowy. Dlatego występuje w tym miejscu wąskie gardło. Nowy most będzie dwutorowy. Będzie złożony z 5 efektownych łukowych przęseł. Do każdego łuku będą cięgnami podwieszone pomosty jezdne.

Fragment rzutu mostu.

Prostyn Malkinia obiekty przejscie1 most4 rzut

Przyczółek mostu po stronie wschodniej. Nasyp przecinają przejścia dla płazów.

Prostyn Malkinia obiekty przejscie1 most7 przyczolekE

A tak są zaprojektowane przejścia dla małych zwierząt. Betonowe elementy naprowadzające z przewieszkami mają zapobiegać wchodzeniu żab na nasyp.

Prostyn Malkinia obiekty przejscie1 przekroj

Prostyn Malkinia obiekty przejscie1 widok

 

Sadowne Węgrowskie

Stacja Sadowne Węgrowskie zostanie przebudowana w taki sposób, że perony zostaną przeniesione na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego, w miejsce gdzie będą tylko dwa tory (główne zasadnicze). Spowoduje to, że stacja będzie miała charakter wyłącznie stacji towarowej, a perony będą tworzyły przystanek osobowy (tak jak to jest np. w Nowym Dworze Mazowieckim). Przez to nie będzie już w tym miejscu możliwości wyprzedzania pociągów osobowych przez pospieszne (towarowe będą mogły być dalej wyprzedzane przez pasażerskie dowolnej kategorii). Nie powinno to stanowić dużego problemu z uwagi na niewielką odległość od stacji Małkinia i małą częstotliwość pociągów osobowych w tej odległości od Warszawy (jedna para na godzinę).

 

Przystanek Prostyń

Układ peronów na przystanku Prostyń nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego.

 

Perony i wiaty

Wszystkie perony zaprojektowano wreszcie zgodnie z wymaganiami TSI. Wysokość: 76 cm nad główkę szyny, odległość od osi toru: 1675 mm.

Tak będą wyglądały wiaty peronowe. Ładne?

WIATA

WIATA BOK

 Więcej

Więcej materiałów zamieściliśmy na podstronach poświęconych poszczególnym postępowaniom:

1. Stacja Sadowne Węgrowskie

2. Odcinek Sadowne Węgrowskie – Prostyń

3. Odcinek Prostyń – Małkinia (z mostem)

Zachęcamy też do subskrybowania powiadomień o nowych wydarzeniach dla inwestycji z wybranego zakresu. Serwis Transport pod kontrolą, umożliwia śledzenie aktualnie prowadzonych postępowań z udziałem społeczeństwa w ramach procedur administracyjnych dla inwestycji transportowych w całym kraju.

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.