A+ A A-

Warianty przebiegu WOW na odcinku km 0-3,800

Do 4 kwietnia można składać uwagi w postępowaniu o decyzję środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od trasy S8 do linii kolejowej Warszawa Rembertów - Zielonka.

Toczą się postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji środowiskowych dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Będą dwie, ponieważ inwestycję podzielono na dwa odcinki - w kilometrze 3,800 koło Mokrego Ługu. Na razie rozgrzewka: przyjmowane są uwagi do krótkiej części północnej, nie wzbudzającej tak dużych kontrowersji, jak ta przebiegająca przez dzielnicę Wesoła. 

Nie oznacza to, że będzie łatwo. Cały odcinek przebiega przez istniejący las. To tutaj znajduje się oczko wodne, w którym wykryto słynną strzeblę błotną - niepozorną rybę, która wstrzymała pierwsze podejście do budowy obwodnicy. Jest bowiem rzadka i chroniona przepisami unijnymi. Dlatego też oczko objęto obszarem Natura 2000 i decyzję środowiskową dla obwodnicy z 2007 r. trzeba było unieważnić.

Obecnie przygotowane warianty omijają zbiornik wodny ze strzeblą - albo od zachodu albo od wschodu. CZT na dziś (zastrzegając liczne luki w dokumentacji środowiskowej) opowiada się za wariantem zachodnim, gdyż wschodni spowoduje zamknięcie powyższego obszaru Natura 2000 w trójkącie dróg wysokich klas, bez kontaktu z szerszym środowiskiem. 

Wariant zachodni

WOW wariant zach

 Wariant wschodni

WOW wariant wsch

Uwagi w postępowaniu może złożyć każdy - kierując pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie do 4 kwietnia. Poniżej zamieszczamy projekt uwag CZT - do wykorzystania przy pisaniu własnych. Całość dokumentacji znajduje się na podstronie inwestycji.

Zachęcamy też do subskrybowania powiadomień o nowych wydarzeniach dla inwestycji z wybranego zakresu. Serwis Transport pod kontrolą, umożliwia śledzenie aktualnie prowadzonych postępowań z udziałem społeczeństwa w ramach procedur administracyjnych dla inwestycji transportowych w całym kraju. 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.