A+ A A-

Łódź: Rozbudowa i budowa przedłużenia al. Włókniarzy od drogi krajowej Nr 1, na północny zachód, po modyfikacji do węzła "Aleksandrów Łódzki" na drodze ekspresowej S14. Aleja Włókniarzy - biegnąca przez Łódź droga tranzytowa, część drogi krajowej nr 1, ma być przedłużona w kierunku północno-zachodnim. Choć korytarz pod tę drogę jest zarezerwowany od lat, jej dokładny przebieg i kształt jest przedmiotem sporu, w szczególności wśród mieszkańców sąsiadującego z tymi terenami osiedla Radogoszcz. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi. Z uwagi na obszerność materiału publikujemy wybrane pliki.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

29.01.2016 - obwieszczenie RDOŚ w Łodzi, o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
22.12.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
28.09.2015 - zebranie materiału dowodowego w sprawie. Możliwość wypowiedzenia się stron do 19.10.2015.
09.06.2015 - RDOŚ w Łodzi wysyła pytanie do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Łodzi i Zgierzu  z prośbą o wydanie opinii dla przedsięwzięcia.
01.06.2015 - RDOŚ w Łodzi zawiadamia o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Decyzja zostanie wydana nie później niż do 30.09.2015 r.
26.01-15.02.2015 Termin udziału społeczeństwa oraz termin możliwości składania uwag i wniosków
30.12.2014 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie zawiadomienia strony postępowania oraz podania do publicznej wiadomości, że wyznaczony został termin udziału społeczeństwa oraz termin możliwości składania uwag i wniosków
03.02.2014 - ogłoszenie RDOŚ o wydaniu postanowienia o potrzebie wykonania oceny oddziaływania na środowisko
01.01.2014 - ogłoszenie RDOŚ o wpłynięcie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

 

 Materiały informacyjne:

 

Odwołanie od decyzji środowiskowej CZT
Decyzja środowiskowa
Postanowienie Dyrektora RDOŚ o zakresie raportu oddziaływania na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (wersja z czerwca 2014 - ostatnia dostępna w momencie postanowienia o terminie udziału społeczeństwa)
Mapa środowiskowa
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.