A+ A A-

Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa.
 
Przebieg procedur administracyjnych:

 

11.03.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka Otwock – Pilawa w km 26,050 – 55,600
4.03.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Szlak Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505 (do 31.05.16)
4.03.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Stacja Łaskarzew Towarowy odcinek 6 od km 72+970 do km 74+865 (do 31.05.16)
4.03.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Szlak Ruda Talubska – Łaskarzew Towarowy odcinek 5 od km 67+105 do km 72+970 (do 31.05.16)
19.02.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Stacja Ruda Talubska – odcinek 4 od km 65+382 do km 67+105 (do 29.04.16)
19.02.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Szlak Stacja Pilawa – Stacja Garwolin odcinek 1 od km 55+600 do km 59+500 (do 29.04.16)
19.02.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Stacja Garwolin odcinek 2 od km 59+500 do km 61+875 (do 29.04.16)
16.02.2016 - zmiana terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji dla odcinka: Garwolin – Ruda Talubska odcinek 3 od km 61+875 do km 65+382 (do 29.04.16)
14.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka Sobolew - Życzyn odcinek 9 od km 81+357 do km 90+530
14.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka: Stacja Życzyn odcinek 10 od km 90+530 do km 94+080
12.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka: Stacja Sobolew odcinek 8 od km 79+505 do km 81+357
11.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka: Stacja Łaskarzew Towarowy odcinek 6 od km 72+970 do km 74+865
11.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka Łaskarzew Towarowy – Sobolew odcinek 7 od km 74+865 do km 79+505
8.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka Ruda Talubska – Łaskarzew Towarowy odcinek 5 od km 67+105 do km 72+970
4.01.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla odcinka: Stacja Ruda Talubska odcinek 4 od km 65+382 do km 67+105 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT (stacja Życzyn)
Uwagi CZT (stacja Łaskarzew Towarowy)
Uwagi CZT (stacja Garwolin)
Uwagi CZT (odcinek Otwock – Pilawa)
Dokumentacja przedprojektowa inwestycji - zestaw plików
Strona SISKOM dot. inwestycji (materiały do pobrania)
Strona PKP PLK dot. inwestycji
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.