A+ A A-

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 poprzez budowę wiaduktu nad linią kolejową Dębica-Mielec-Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113 Stale - Chmielów - Dąbrowica w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek - Granica Państwa, w km 130+556 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej Nr 1113 Stale - Chmielów- Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

7.04.2015 - RDOŚ zwrócił się do Inwestora ws. odniesienia się do uwag i wniosków CZT
1.04.2015 - zgromadzenie materiału dowodowego w sprawie
16.02.2015obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  i terminie składania uwag 20.02 - 12.03.2015 r.

 

 Materiały informacyjne:

 

Odpowiedź GDDKiA na uwagi CZT
Uwagi i wnioski CZT
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Mapy inwestycji
Zestaw dokumentów inwestycji

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.