A+ A A-

Możliwość odwołania się od decyzji przez strony do 28.03.2016

Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku w zakresie budowy, przebudowy i rozbudowy Alei J. I. Paderewskiego, Alei Niepodległości i ul. Narodowych Sił Zbrojnych wraz z obiektami inżynierskimi tj.: wiaduktami, tunelami, kładkami, przepustami i konstrukcjami oporowymi oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, na nieruchomościach położonych w Białymstoku oraz w gminie Juchnowiec Kościelny.
 
Na obecnym etapie możliwe jest wnoszenie przez strony odwołań od decyzji środowiskowej do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem RDOŚ w Białymstoku do dn. 28.03.2016.
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

10.03.2016 - wpłynięcie do RDOŚ odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29.02.2016 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30.12.2015 - przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 29.02.16)
22.12.2015 - zebranie pełnego materiału dowodowego
24.11.2015 - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
9.10.2015 - obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko
26.08.2015wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środiwisko
20.08.2015 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.02.2015 - podjęcie z urzędu zawieszonego przez RDOŚ w Białymstoku postępowania oraz wydanie decyzji o umorzeniu postępowania (dla odc. w śladzie Alei J.I.Paderewskiego)
28.11.2014zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dla odc. w śladzie Alei J.I.Paderewskiego)
30.10.2014 - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko
13.10.2014 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
13.08.2014 - umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (na wniosek Miasta Białystok) 
17.07.2014 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dla opracowania decyzji projektowej wielobranżowej)

 

 Materiały informacyjne:

 

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Uwagi CZT do raportu o oddziaływaniu na środowisku
Komplet dokumentów dot. inwestycji
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść 
Plan orientacyjny

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.