A+ A A-

S61 Suwałki – Budzisko. Preferowany przez GDDKiA jest wariant przebiegający częściowo po wschodniej, a częściowo po zachodniej stronie istniejącej DK 8.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

2016-2020r. - realizacja
III kw. 2016 - podpisanie umowy z wykonawcą
IV kw. 2015 - planowane ogł. przetargu na wykonawcę w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj"
1.06.2015 - przesłanie do GDOŚ zażalenia CZT dot. wydania rygoru natychmiastowej wykonalności
14.05.2015 - przesłanie do GDOŚ odwołania p. Zbigniewa Mackiewicza
29.04.2015 - nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności
17.04.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.04.2015 - przedłużenie postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.03.2015 - zebranie pełnego materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.02.2015 - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
10.12.2014 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
07.04.2014 - Wniosek o wydanie dśw

 

 Materiały informacyjne:

 

Zażalenie CZT na postanowienie RDOŚ w Białymstoku o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności
Postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności
Odwołanie CZT od decyzji RDOŚ w Białymstoku
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Odpowiedź GDDKiA na uwagi CZT
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko
Link do strony projektu w serwisie GDDKIA
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. S61 na odc. Ostrów Maz. – Budzisko)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.