A+ A A-

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin - za obwodnicę Suchowoli, wraz z budową obwodnicy Suchowoli.

Na obecnym etapie nie jest przewidziany udział społeczeństwa w postępowaniu. Wnioskodawca (GDDKiA oddział w Białymstoku) jest zobowiązany do uzupełnienia raportu do dnia 15 listopada 2015 r.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

20.11.2015 - przedłużenie terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (do 30.11.16)
30.04.2015 - przedłużenie terminu uzgodnienia warunków realizacji
29.12.2014 - ogłoszenie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść 
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. DK8 na odc. Białystok – Budzisko)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.