A+ A A-

Możliwość składania uwag i wniosków przez strony do 18.12.2015

Budowa drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki. 
 
Odcinek A - obejmujący ulice: 1) rozbudowę ulicy Utrata (od skrzyżowania z ul. Staniszewskiego do skrzyżowania z ul. Mereckiego) w ciągu drogi krajowej nr 8, 2) budowę nowej ulicy, od ul. Utrata do ul. Sejneńskiej wraz z budową: a) tunelu pod linią kolejową Suwałki-Sokółka (działki nr geod. 33806, 33775), b) mostu na rzece Czarna Hańcza (działka nr geod. 24802), c) ulicy (łącznika) od nowej ulicy z ul. Staniszewskiego, 3) budowę nowej ulicy, od ul. Sejneńskiej do ul. Północnej wraz z budową: a) wiaduktu z odcinkami estakady i murów oporowych nad linią kolejową Suwałki-Trakiszki (działka nr geod. 24588/5), b) drogi łączącej z ul. Piaskową oraz dróg dojazdowych, 4) budowę nowej ulicy, od ul. Północnej do ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego (obecna nazwa ul. Armii Krajowej), 5) rozbudowę ulicy Gen. Kazimierza Pułaskiego, od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej, w ciągu drogi krajowej nr 8.
 
Odcinek B - obejmujący ulice : 1) rozbudowę ulicy Mariana Buczka, od granicy administracyjnej m. Suwałki do skrzyżowania z ulicą Leśną, 2) rozbudowę ulicy Leśnej, 3) budowę nowej ulicy od ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata.
 
 
Na obecnym etapie postępowania możliwe jest składanie uwag i wniosków przez strony. Należy je składać na adres RDOŚ Białystok do dn. 18.12.2015. Przypominamy, że na prawach strony w postępowaniu może uczestniczyć także organizacja ekologiczna. 
 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

15.01.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka A oraz odcinka B
27.11.2015 - obwieszczenie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebrania pełnego materiału dowodowego dla odcinka A oraz odcinka B
9.11.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka A
6.11.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka B
25.09.2015 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka B
25.09.2015 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka A
9.09.2015 - umorzenie w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.08.2015 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia - treść (odcinek A)
Plan orientacyjny (odcinek A)
Komplet dokumentów dot. inwestycji (odcinek A)
Karta informacyjna przedsięwzięcia - treść (odcinek B)
Plan orientacyjny (odcinek B)
Komplet dokumentów dot. inwestycji (odcinek B)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.