A+ A A-

Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice, realizowanego w ramach projektu pn. „Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

17.03.2016 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
27.01.2016 - obwieszczenie o odmowie dopuszczenia CZT do udziału w postępowaniu na prawach strony
09.12.2015 - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (Składanie uwag i wniosków od 18.12.2015 do 07.01.2016)
09.12.2015 - obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 1 marca 2016)
02.10.2015 - obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice (do 18.12.2015)
15.05.2015 - obwieszczenie RDOŚ o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (30.09.2015)
29.01.2015 -  obwieszczenie RDOŚ w sprawie wyznaczenia nowego terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - planowany termin 10.05.2015 
15.12.2014 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie podjęcia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
17.04.2014ogłoszenie RDOŚ w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
17.03.2014 - ogłoszenie RDOŚ w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
5.02.2014 - ogłoszeni RDOŚ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT do Raportu
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko wraz z uzupełnieniami
Mapa przedsięwzięcia 
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. E65 na odc. Katowice – Zwardoń)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.