A+ A A-

 

Zadanie 3 – stacja kolejowa Zwardoń, realizowanego w ramach projektu pn. „Studium Wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice – Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń”.

Uwagi i wnioski należy kierować do RDOŚ w Katowicach.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

 

13.11.2015 - obwieszczenie w sprawie wyjaśnienia, na żądanie strony, zapisów decyzji z 15 lipca 2015 r. znak WOOŚ.4201.1.2014.AS2.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (Zażalenie na postanowienie wyjaśniające żądania strony do 04.12.2015)

07.09.2015 - obwieszczenie w sprawie wniesienia odwołania Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. W związku z odwołaniem dokumentacja została przekazana GDOŚ do rozpatrzenia

21.07.2015 - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (odwołania stron od decyzji do 18.08.2015)

17.06.2015 - obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (składanie uwag i wniosków przez strony do 06.07.15)

31.03.2015 - ogłoszenie RDOŚ w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - możliwość składania uwag i wniosków 10.04 - 30.04.2015
17.03.2015 - ogłoszenie RDOŚ w sprawie wystąpienia o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
28.01.2015 - ogłoszenie RDOŚ o wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - termin 10.05.2015
23.12.2014 - ogłoszenie RDOŚ o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.04.2014 ogłoszenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
19.03.2014ogłoszenie RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
04.02.2014ogłoszenie RDOŚ o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Materiały informacyjne:

 

Postanowienie wyjaśniające żądania strony - treść
Odwołanie od decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - treść
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko
Raport oddziaływania na środowisko 
Mapa orientacyjna
Zestaw wszystkich dokumentów inwestycji
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. E65 na odc. Katowice – Zwardoń)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.