A+ A A-

Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice – Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

1.04.2016 - Wezwanie pełnomocnika inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.
18.01.2016 - obwieszczenie w sprawie wydania nowego terminu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 30.06.2016)
06.08.2015 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie częściowego umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/budowa linii kolejowej na odcinkach: Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice. Umorzenie dotyczy odcinków linii kolejowej Nr 139 określonych w pikietażu projektowanym: odcinek I: od km 7+150, tj. od PO (posterunek odgałęźny) Katowice Piotrowice do km 18+250 będącego fragmentem szlaku Tychy – Kobiór oraz odcinek II: od km 56+000 na szlaku kolejowym pomiędzy stacją Bielsko – Biała Lipnik a stacją Bielsko – Biała Leszczyny do km 110+226 stacja kolejowa Zwardoń(Odwołania od decyzji z dnia 04.08.2015 r. o częściowym umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 03.09.2015)
09.07.2015obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (31.12.2015)
09.06.2015obwieszczenie RDOŚ o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Materiały informacyjne:

 

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko wraz z załącznikami
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.