A+ A A-

Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek nr 3 Jaworzno Szczakowa – granica województwa śląskiego/małopolskiego (km 19,500 – 24,093 linii nr 133)”, w ramach projektu:
„Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice - Kraków.  POIiŚ 7.1-11.1. Przetarg Nr 1 - Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa - Trzebinia (km 15,810 - 29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec Jęzor (km 0,000 - 6,847 linii nr 134); oraz Przetarg Nr 4 - Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 0,000 – 6,847 linii nr 134 oraz km 15,810 – 67,636 linii nr 133)".
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

2.03.2016 - obwieszczenie Wojewody Śląskiego, o wniesieniu odwołania.
15.02.2016obwieszczenie informujące, że Wojewoda Śląski decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r., znak IFXIII.747.38.2015 odmówił zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. Jednocześnie na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz 145 § 1 pkt 5 k.p.a. Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: IFXIII.747.39.2015 wznowił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., znak IFXIII.747.40.2014
30.06.2015obwieszczenie o wydanej decyzji Wojewody zezwalającej na budowę

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja (2014 r.) o braku konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz o wprowadzeniu zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - treść z załącznikami
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (2008 r.)
Zestaw dokumentów dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.