A+ A A-

Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

26.02.2016 - obwieszczenie w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie z 9.02.2016 znak WOOŚ.4201.5.2014.AS2.29 odmawiające nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 18 stycznia 2016 r
10.02.2016 - obwieszczenie w sprawie odmówienia nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia 18 stycznia 2016 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/budowa linii kolejowych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice” (Możliwość odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 16.02.2016)
08.02.2016  - obwieszczenie w sprawie wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w Katowicach ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wniosek o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności złożony został dnia 21.01.2016
19.01.2016 - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.10.2015 - obwieszczenie w sprawie przystąpienia do procedury oceny oddziaływania na środowisko (Składanie uwag i wniosków od 28.10.2015 do 17.11.2015)
23.10.2015obwieszczenie w sprawie wystąpienia o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
02.10.2015obwieszczenie w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do 18.01.2015)

 

 Materiały informacyjne:

 

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Uwagi CZT
Uzupełnienia do Raportu (sierpień 2015)
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko wraz z załącznikami
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z załącznikami
Uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięcia
Mapa lokalizacyjna przedsięwzięcia

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.