A+ A A-

Budowa dróg dojazdowych DD-N (droga dojazdowa północna) i DD-S (droga dojazdowa południowa) na węźle Kielce Południe (d. nazwa w. Chęciny) w ciągu obwodnicy Kielc (skrzyżowanie drogi ekspresowej S-7 z drogą wojewódzką DW 762), na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 z drogami powiatowymi Nr 0379T (str. prawa) i Nr 0381T (str. lewa) do węzła Kielce Południe. Mapa wskazująca umiejscowienie dróg znajduje się na stronie 10 raportu. Łączna długość dróg to 1250 metrów.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

7.08.2015 - zezwolenie na realizację inwestycji.
23.06.2015 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji.
23.03.2015 - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.02.-26.02.2015 - Procedura udziału społeczeństwa - możliwość składania uwag i wniosków
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie RDOŚ Kielce o zakresie raportu ooś 
Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - część niespecjalistyczna 
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.