A+ A A-

Budowa drogi ekspresowej na odcinku Chęciny – Jędrzejów.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

29.01.-18.02.2015 - Składanie uwag i wniosków w postępowaniu odwoławczym do GDOŚ
14.09.2010 - Decyzja RDOŚ w Kielcach określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja RDOŚ w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z 14 września 2010
Uzupełnienie raportu ooś - grudzień 2014
Aneks uzupełniający raport ooś 
Uzupełnienie raportu ooś ze stycznia 2012 roku
Raport ooś z lipca 2010 roku
Uwagi CZT przesłane do GDOŚ w postępowaniu odwoławczym

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.