A+ A A-

Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo od km 189+000 do km 207+000 wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

 Przebieg procedur administracyjnych:

 

5.05.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
26.03.2015 - zgromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.03.2015 - wyznaczenie terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (8.05.2015)
6.03.2015 - uzyskanie pozytywnej opinii sanitarnej w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych
3.03.2015 - dopuszczenie Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
9.02.2015 - przedłużenie terminu przez Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego na rozpatrzenie wniosku o wyrażenie opinii wraz z określeniem warunków realizacji
30.01.2015przedłożenie przez Inwestora uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz w zawiadomienie o przekazaniu ww. dokumentu Warmińsko-Mazurskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
21.01.2015 - przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
21.01.2015 - wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
8.01.2015 - wystąpienie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2.12.2014wszczęcie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Stanowisko CZT do odpowiedzi GDDKiA

Odpowiedź GDDKiA na uwagi CZT

Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przesłane do RDOŚ w toku konsultacji

Raport o oddziaływaniu na środowisko - streszczenie

Mapa planowanej inwestycji

Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko

Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. DK16 na odc. Grudziądz – Ogrodniki)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.