A+ A A-

PKP PLK planuje modernizację 197-kilometrowej linii kolejowej z Poznania do Szczecina (linia E59), będącej częścią międzynarodowego szlaku z Austrii i Czech do Szwecji. Po modernizacji pociągi osobowe na większej części trasy pojadą 160 km/h (choć inwestor preferuje wariant, w której nie będzie to możliwe na całej długości trasy). Wyjątkiem będzie odcinek Wronki-Dobiegniew, gdzie utrzymane będą prędkości rzędu 120-130 km/h. Pociągi towarowe będą poruszać się z prędkością min. 80 km/h.
Na inwestycję będzie składać się liczne rozbiórki i ponowne budowy mostów (67) i wiaduktów (15) kolejowych, powstanie też 10 nowych przejść pod torami i 15 przepustów. Linia zostanie objęta systemem sterowania ruchem ETCS.
Raport o oddziaływaniu na środowisko został już uzupełniony według wytycznych RDOŚ. Ze względu na obszerność materiału publikujemy wybrane pliki.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

26.06.2015 - Decyzja o natychmiastowej wykonalności dla decyzji środowiskowej.
15.05.2015 - Decyzja środowiskowa
29.05.2015 - Termin wydania decyzji środowiskowej.
29.04.2015 - Zmiana terminu wydania decyzji środowiskowej.
24.02.2015 - Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie zawiadomienia stron postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - w terminie 7 dni od doręczenia
19.01.2015 Termin składania uwag przez społeczeństwo
19.12.2014 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
15.12.2014 Przygotowanie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 Materiały informacyjne:

 

Skarga kasacyjna CZT
Skarga CZT do WSA na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Odwołanie CZT od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja środowiskowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych (źródło: PKP PLK)
Raport o oddziaływaniu na środowisko - Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie (22.7 MB)
STRESZCZENIE NIETECHNICZNE Raportu o oddziaływaniu na środowisko Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie (2.1 MB)
UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Poznaniu (4.6 MB)
Załącznik graficzny - zakres prac (zestaw map, 88 MB)
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.